Certificeret QiGong Instruktør uddannelse - stor glæde når beviset modtages efter måneders træning

QiGong Instruktør Uddannelse

Professionel og unik uddannelse der går i dybden...

Den eneste uddannelse i Europa, der kobler QiGong med Energimedicin

​178 timers intensiv undervisning i unikke QiGong øvelser -  nemt at gå til
og med fokus på åndedræt, meditation, afspænding, integreret energimedicin samt anatomi/ førstehjælp. Uddannelsen har et spirituelt twist med afsæt i Østens visdom etc. Du lærer 4 fantastiske QiGong-former:
> 18 Lohan Hands Shaolin QiGong + 16 varianter
> WuXin QiGong (De 5 Elementers QiGong)
> WuQinXi (De 5 dyrs leg og morskabs QiGong)
> Kranio Sakral QiGong 1-2 og 3 Treasures QiGong

Samt et supplement af øvelser og bevægelser: 3 Warrior Stances, Knoglemarvs-åndedrættet, Energimedicin, kroppens akupressur-punkter, øre-akupunktur (5 elements-akupunktur) og energihealing samt Shaolin Workout m.m.


Du får en indføring i Traditionel Kinesisk Medicin (TCM) i relation til QiGong samt en indføring i filosofien bag øvelserne.

Du får en grundig indføring i alle aspekter af kinesisk Bevægelses-meditation med udgangspunkt i de klassiske traditioner og tilegnet den moderne livstil.

Der skabes i uddannelsen et rum til fordybelse og du udvikler dine personlige kompetencer som formidler af QiGong med et fokus på instruktørens undervisnings-strategier og hvordan du sammensætter din undervisning bedst muligt etc.

Uddannelsen inkluderer online undervisning, webinarer, 1:1 sessioner/ supervision og mulighed for praktikforløb med individuel sparring.


Du deltager i et inspirerende studiemiljø og efter du har afsluttet grund-uddannelsen tilbydes du "overbygningen" som udgør 6 måneders videreuddannelse.


Er du parat til at forlade din komfort-zone og gå all in?

Early Bird ved tidlig tilmelding til Århus

Vi starter nyt hold op i Århus den 21.-22. september 2019. 

Tilmeld dig senest den 1. juni og spar penge.


Læs mere og tilmeld dig

GRATIS workshop med intro i Århus

Kom til vores GRATIS mini-workshop den 25. maj kl. 10-12.30 i Århus, hvor du har mulighed for at få mere indblik i vores uddannelse...

Læs mere

6 intensive moduler fordelt på 18 måneder...

Grundmodulet - Breath of Life

image6

Den grundlæggende indføring i "nærværets og livsenergiens kunst" med 8 Lohan Hands, ansigts-QiGong, åndedrætsøvelser, meditation og dybdeafspænding m.m. 

Modul 1

Energimedicin er en del af vores QiGong instruktør uddannelse

Med de næste 10 Lohan Hands,  Flowing Breeze Swaying Willows, WuXin QiGong og Integreret Energimedicin kommer du mere i dybden og bliver samtidigt introduceret til filosofien bag QiGong samt Traditionel kinesisk medicin (TCM.) 1:1 sessioner, webinars og træning der følges op med online QiGong.

Modul 2

image7

I dette træningsmodul er der fokus på zen-mind (no mind) og opbygning af indre styrke gennem NeiGong. Vi arbejder dybere med QiGong formerne samt Energimedicin og du introduceres til Kranio Sakral QiGong samt 3 Treasures QiGong. Warrior stances. Finpusning af teknikken og de 3 Gates m.m.

Modul 3

QiGong Instruktør uddannelse hos erfaren instruktør giver dig et nyt fodfæste i livet...

Du introduceres for forskellige strategier for at opbygge din undervisning og får det prøvet af i praksis. Vi laver samtidigt en plan for et eventuelt praktik- eller undervisnings-forløb (frivilligt.) Du introduceres til De 5 Dyrs Leg QiGong samt vedligeholder træning af de andre former.

Modul 4

image8

Vi arbejder videre med Energimedicinen og du introduceres for energi-healing. Samtidigt får du nu god tid til den sidste finpusning af de indlærte QiGong-former inden din afsluttende prøve. Indføring i den videregående TCM i relation til QiGong samt "de 8 nøgler til opbygning af Qi" i NeiGong. 

Modul 5

QiGong instruktør uddannelse fordelt over 6 moduler kan tages i Roskilde og Århus

Anatomi og udvidet førstehjælps-kursus. Networking og vejledning i hvordan du kommer i gang med at undervise - udfordringerne og strategier. Til sidst afslutning med evaluering samt certificering.

QiGong Instruktør uddannelsen kan tages enten i Roskilde eller Århus

Næste hold påbegyndes 21.-22. september 2019 i Århus. 

Find datoer her

En uddannelse i at leve fuldt ud....

Det tager tid og målrettet fokus at skabe varige forandringer:

>  Hvor kroppen og livsenergien styrkes gennem indøvelse af korrekte positioner i alle øvelser


>  Hvor du løbende gennem uddannelsen vil få konstruktiv feedback med råd/ vejledning på dit individuelle forløb


>  Hvor du får redskaber til finde større og større meditativ dybde i din QiGong


>  Hvor du får et dybere kendskab til-, direkte erfaring med den traditionelle kinesiske medicin (TCM) samt filosofien bag øvelserne


>  Hvor du kan foretage et nyt vantespring i livet og i fælleskab med andre få tilgang til ny bevidsthed/ nye ressourcer


>  Hvor du kan skabe sundhed på alle niveauer i dit liv: fysisk, følelses-mæssigt, mentalt og spirituelt


>  Hvor du bliver en disponent for sund etik og ansvarlighed omkring brugen
af et kraftfuldt værktøj. QiGong Instruktør uddannelsen henvender sig til dig, som interesserer sig for bevægelses-meditation og som er parat til at investere noget i din personlige udvikling, vitale sundhed og livskvalitet. Måske er du alternativ behandler, underviser/lærer, instruktør, sygeplejerske, læge, akupunktør, idrætsudøver, terapeut, coach, healer etc. eller måske er du ambassadør for sundhed og trivsel på en virksomhed og har brug for nye kompetencer. På uddannelsen tilbydes du nogle redskaber, der kan gøre dig til en bedre formidler indenfor dit eget virkefelt.Du må påregne minimum 350 timers selvstudie (inkl. egen-træning) i løbet af de 18 måneder uddannelsen varer. Du får tilbud om gratis extra træning i forløbet samt Brush-up kurser til nedsat pris. Ved afslutning af uddannelsen modtager du et certifilkat forudsat at du har haft maximum 10 % fravær.

Korrekte positioner - målrettet fokus i QiGong

Korrekte positioner - målrettet fokus i QiGong

image9

Hvorfor skal du vælge vores uddannelse?

Du fortjener den bedste uddannelse

Hvis du ønsker at tage en uddannelse som QiGong Instruktør, så er det altafgørende, at du vælger den rigtige uddannelse, fordi du er i færd med at træffe en beslutning, som kan få betydning for resten af dit liv. 


Uddannelsen giver dig adgang til en bred vifte af livgivende øvelser,
hvor vi kommer hele kroppen igennem, vækker Qi i alle hovedmeridianbaner og gradvis slippes gamle skavanker/ ubalancer etc. Der opbygges efterhånden en fortrolighed med krop, bevægelse og livsenergien i takt med at Qi strømmer mere og mere harmonisk - en fortrolighed og færdighed som du kan tage med dig og bruge på alle områder af livet. 


Først og fremmest ligger fokuset i uddannelsen på at åbne bevidst til "kroppens tre skatte"
: "Shen" (bevidsthed), "Qi" (livsenergi) og "Jing" (krop) - gennem et seriøst commitment til den daglige træning opnås denne direkte erfaring i de dyberegående processer ("NeiGong" = indre arbejde)  og deres samspil i kroppen, som er nødvendig for at bringe din QiGong til et højere niveau. Uddannelsen omfatter et bredt udsnit af øvelser, hvor der skabes optimal balance mellem den indre og den ydre styrke.


Der tilbydes et "rum"
og afbræk i hverdagens trommerum, hvor du kan fordybe dig i lige netop de aspekter og områder i relation til bevægelseskunsten, der interesserer dig mest. Lær bevægelseskunst og Integreret Energimedicin i relation til de allermest gængse og udbredte energetiske funktionsforstyrrelser og fysiske lidelser oppe i tiden. F.eks. stress, uspecifikke smerter, depression og mentale lidelser, ryglidelser, hovedpine, nedsat søvnkvalitet/ søvnbesvær, nedsat sex-lyst/ sexuel sundhed, hjerte-/ kar sygdomme og degenerative skavanker etc. I uddannelsen kan du vælge at lægge dit fokus på et eller flere områder i træningen såvel som i dit selvstudie og synliggøre din proces med den afsluttende opgave. 


QiGong, Vejen og Hjertet...

Bliv blandt de første QiGong instruktører i Europa, der er uddannet i Integreret Energimedicin. ​​Få et dybere indblik i nogle af de mest centrale hemmeligheder i Østens visdomstraditioner, som sætter dagsordenen for den dybere tilgang til det nuværende øjeblik, bevidsthed, krop og bevægelse. Essensen af denne

 smukke kunst, som bringer både glæde og begejstring, kan bedst beskrives som en levende bevidsthed eller energetisk færdighed, hvor du er fuldt tilstede og helt afslappet på samme tid. De gamle kinesiske filosoffer og mestre refererede til dette bevidste levende flow som "Vejen" eller fuldbyrdelsen af "Tao" ("Dao"). En parallel i den zenbuddhistiske tradition til dette er "Zen" eller "ikke Sind."
Når vi anlægger en spirituel vinkel på QiGong instruktør uddannelsen er det ud fra et ønske om, at QiGong skal bidrage til at vække både sindet og hjertet.

6 måneders videre-uddannelse

QiGong Instruktør uddannelse med overbygning

På Instruktør uddannelsens overbygning arbejder vi videre med de dybere aspekter af QiGong, Energimedicin samt den understøttende teori.

Interesseret?

Hvis du er interesseret er du velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere...

Kontakt mig på tlf. +45 22552373

eller lars.schmith@gmail.com

Undervisere på uddannelsen

Lars

image10

Jeg hedder Lars og har mere end 35 års erfaring - som ivrig og passioneret udøver af QiGong og Tai Chi Chuan, meditation og med diverse behandlingsformer. Min undervisningserfaring er bred og omfatter mere end 600 workshops, kurser og events siden 2008 - både i indland og udlandet.
Jeg har haft nogle af de bedste lærere/ supervisere på området, og har haft den tid og ro der skal til, for at afprøve de forskellige metoder helt til bunds. Jeg er tidligere lærer i Folkeskolen og underviser/ mentor på forskellige institutioner. 

Gæstelærere

image11

På QiGong Instruktør uddannelsen har jeg glæden af mit samarbejde med en meget kompetent gæstelærer: Tina Kirstine Jensen, Certificeret Krop- og dynamisk psykoterapeut. Tina har haft klienter igennem 25 år og arbejdet fast som lægesekretær i sundhedsvæsenet gennem 20 år.

Tina og jeg har haft samarbejde igennem vores kurser og workshops de sidste 5 år.


Vi er glade for, på QiGong Instruktøruddannelsen, at kunne trække på autoriseret førstehjælpsinstruktør Brian Bärnholdt, der udsteder et godkendt kursusbevis for udvidet førstehjælp samt den relevante anatomi og fysiologi i relation til QiGong. Brian tilbyder deltagerne et førstehjælps-bevis i hjertestop og den relevante anatomi. 

Deltagernes erfaringer fra tidligere hold...

image12

 "Jeg har aldrig som i A-L-D-R-I-G modtaget så uddybende et materiale og så stor en intention i at formidle, hvad hjertet er fuld af. Øvelserne er meget kraftfulde og også meget jordforbindende. De åbner og lukker op. Tak Lars og Tina".                   

- Anna Margarita Morales Torring  

image13

"I er meget grundige og aktive - laver et godt stykke arbejde. Materialet er grundigt, gennemarbejdet og lige til at bruge. Øvelserne er meget grundigt vist både til selve kurset og på videoerne. Energimedicinen er et godt supplement og Tina som gæstelærer er noget af et kup".         - Inge Merete Thomsen 

image14

 

"Lars - din undervisning er fantastisk. Du er dig selv og har lavet meget qi gong og ved rigtig meget. Dit materiale er gennemarbejdet. 

- Lene Fogt

Læs flere udtalelser