Tilmelding til workshops m.m.

Tilmelding til Workshops, retreats, webinar og online forløb m.m.

Tilmelding til workshops eller Retreat er først gældende, når vi har modtaget et depositum på minimum det beløb, der står anført ved den pågældende workshop (eller retreat.) Hvis der ikke står anført et beløb til depositum, er det fordi hele beløbet ved tilmeldingen skal betales på en gang.

(Tilmelding til uddannelsen kan du se ved at scrolle længere ned.) 


Ønsker du at anvende Paypal funktionen til din overførsel, kan du enten anvende en paypal-konto, eller et kreditkort. Du kan også benytte dig af netbank til din overførsel. (Se herunder). 


Du bedes derudover venligst udfylde nedenstående formular med tydelig indikation af, hvilken workshop du ønsker at tilmelde dig og hvor den foregår. HUSK at anføre dit fulde navn.


Bemærk at tilmelding til kurser gennem aftenskolen, skal ske ved henvendelse til aftenskolen. Det kan gøres direkte på aftenskolens hjemmeside.


​​* I tilfælde af afmelding af workshops, retreats eller 1:1 session - læs afsnittet her.

image51

Paypal eller betalingskort

0,00 kr.

Betal med Paypal eller kreditkort/betalingskort

HUSK hvis du betaler over Paypal, at du tager hensyn til eventuelle gebyrer. Der skal muligvis lægges ekstra på beløbet, så der ikke trækkes direkte fra din betaling for undervisningen.

Netbank

Venligst overfør depositum til

Lars Christian Schmith:

Reg nr. 2280 // kontonr. 6885 356 433

Ved udenlandsk overførsel

IBAN: DK5420006885356433 samt SWIFT address: NDEADKKK.​

Mobilpay kan benyttes ved tilmelding til webinarer og online forløb

Send beløbet til Lars Christian Schmith på mobilpay: tlf. 22552373.

Undervisning i QiGong er momsfritaget efter gældende lov.

Tilmeldings-formular for workshops m.m.

Tilmeld dig her ved udfylde formularen. HUSK fulde navn samt tid og sted for hvornår/ hvor du ønsker at deltage.

Du er meget velkommen til at ringe mig op

+45 22 55 23 73

Åbningstid

Åben i dag

14.30 – 18.00

I tilfælde af aflysning ved workshops m.m.

WORKSHOPS: Ved eventuel framelding inden de sidste 10 hverdage før opstart, tilbagebetales det fulde depositum fratrukket et gebyr på 250 kr. Ved framelding færre end 10 hverdage før opstart tilbagebetales depositum ikke (det samme gælder, hvis du har indbetalt den fulde afgift og du framelder indenfor 10 hverdage før workshoppen starter op - er der ingen tilbagebetaling).


RETREATS:   

Der gælder særlige retningslinjer ved afmelding af vores retreats på Samsø eller andre steder - enten i Danmark eller udlandet. Ved framelding mere end 20 hverdage før retreat startes op tilbagebetales det fulde depositum fratrukket et gebyr på 250 kr. Ved framelding i perioden indenfor 10- 20 hverdage før retreatet starter er der ingen tilbage-betaling af depositum og der opkræves yderligere 25% af det samlede deltagerbeløb for retreatet (25 % af kr. 3800/ 4.400). Ved framelding mindre end 10 hverdage før retreatet påbegyndes afkræves det fulde deltagerbeløb.

ONLINE FORLØB
Ved afmelding af et online forløb inden de sidste 7 dage før opstart tilbagebetales det overførte beløb fratrukket et gebyr på 250 kr. Ved framelding derefter er der ingen tilbagebetaling.

WEBINAR

Ved afmelding af et webinar er der ingen tilbagebetaling.

Ved tilmelding til en af mine ydelser bidrager du med 5 % af overskuddet til velgørenhed...

Tilmelding til uddannelse

Tilmelding til QiGong Instruktør Uddannelsen

Tilmelding til gældende er først gældende når vi har modtaget et depositum på beløbet, der er anført herunder.

Ønsker du at anvende Paypal funktionen til din overførsel, kan du enten anvende en paypal-konto, eller et kreditkort. Du kan også benytte dig af netbank til din overførsel. (Se oplysninger herunder).


Du bedes derudover venligst udfylde nedenstående formular med tydelig indikation af, hvor og hvornår du ønsker at tilmelde. HUSK at anføre dit fulde navn både på din penge-overførsel og i tilmeldingsformularen.​​* I tilfælde af afmelding af uddannelsen - læs afsnittet nederst på siden om vores afmeldings-politik.

image53

Pris for uddannelsen

Grundmodul: 2000 kr.

Modul 1: 4800 kr.

Modul 2: 7000 kr.

Modul 3: 2400 kr.

Modul 4: 4600 kr.

Modul 5: 3400 kr. 


Pris i alt for uddannelsen: 24200 kr.

Prisen inkluderer materiale, 1:1 sessioner, online QiGong i forløbet med webinarer, adgang til hjemmeside med eget login og tilknyttet facebook gruppe samt snacks, te og kaffe til alle mødedage. 


EARLY BIRD: Tilmeld dig senest 1. juni og spar 1.500,00.


Depositum betales ved tilmelding: 2400 kr.  Med depositumet har du betalt forud for det sidste modul.


Undervisning i QiGong er momsfritaget efter gældende lov.

Paypal eller betalingskort

0,00 kr.

Betal med Paypal eller kreditkort/betalingskort

HUSK hvis du betaler over Paypal, at du tager hensyn til eventuelle gebyrer. Der skal muligvis lægges ekstra på beløbet, så der ikke trækkes direkte fra din betaling for undervisningen.

Netbank

Venligst overfør depositum til

Lars Christian Schmith:

Reg nr. 2280 // kontonr. 6885 356 433

Ved udenlandsk overførsel

IBAN: DK5420006885356433 samt SWIFT address: NDEADKKK.​

Tilmeldings-formular for uddannelse

Tilmeld dig her ved udfylde formularen. HUSK fulde navn samt tid og sted for hvornår/ hvor du ønsker at deltage.

Du er meget velkommen til at ringe mig op

+45 22 55 23 73

Åbningstid

Åben i dag

14.30 – 18.00

I tilfælde af aflysning på uddannelsen

I tilfælde af eventuel framelding er disse retningslinjer gældende:

Ved framelding før uddannelsen påbegyndes:

Hvis du framelder dig senest 4 uger før uddannelsen påbegyndes får du dit depositum retur fratrukket et gebyr på 250 kr.
Ved framelding 2 uger før uddannelsen påbegyndes eller senere beholder vi dit depositum.

Ved framelding under uddannelsen:

Hvis du framelder dig under grundmodulet beholdes depositumet plus prisen for grundmodulet.

Ved framelding fra og med modul 1 (eller senere) vil du blive opkrævet det fulde beløb for uddannelsen.

Bemærk venligst det er muligt at tage grundmodulet adskilt fra selve uddannelsen, hvor du har mulighed for at afprøve underviningen og underviserne før du tager din endelige beslutning. Det betyder du godt kan vente med at betale depositum senere (dog senest 2 uger før modul 1 startes op.)

Ved tilmelding til en af mine ydelser bidrager du med 5 % af overskuddet til velgørenhed...